Nieuwsberichten | ArchiefEnquete Politie aangaande Wijk Drielanden

Voor een onderzoek in de wijk Drielanden zijn wij benieuwd naar ...

BRANDBRIEF aan de wijkbewoners van Drielanden

Alle verenigingen en stichtingen hebben het niet gemakkelijk om ...

Kerstfair in de Regenboog 13 december 18:00

Samen met Hervormde Gemeente de Regenboog en Wijkvereniging ...

Wijkspreekuur Wijkagenten Drielanden

Elke donderdag is er in de Bogen bij Wijkontmoetingscentrum ...

Vervanging van het fietspad Chopindreef

Volgende week start de gemeente met de vervanging van het ...

PMD Containers parkeerplaats bij de Aldi

De gemeentelijke pilot om PMD gescheiden in te zamelen loopt ...

Mededeling van het bestuur

Helaas is het niet mogelijk gebleken om dit najaar een busreis ...

Kleedjesmarkt Drielanden 2 September 2023

Op 2 september is het weer zover dan organiseren we weer een ...

Inloopbijeenkomsten Natuur en groenbeleid

Inloopbijeenkomsten Natuur en Groen in Harderwijk en Hierden ...

X