De wijkvereniging is juni/juli/augustus bezig om de overlast in de omgeving van het Triasplein aan te pakken.
De jeugd wil graag samen komen en gezellig onderling praten. Zij worden bijna overal weggestuurd en zoeken zelf ook naar een oplossing.

In de maanden mei en juni kwamen zij met name samen bij de Bogen. De brommers en sprekende jeugd maken nogal wat geluid,
waar de bewoners van het Triasplein stoorde, vooral in hun nachtrust.

Samen met Zorgdat, JUMBO, bewoners, jongeren, handhaving (wijk Boa), Politie (wijkagent) en de wijkmanager van de gemeente
zijn er een aantal overleggen geweest om met elkaar in gesprek te gaan.

De intentie is om gezamenlijk tot een oplossing te komen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.

De gemeente heeft de verlichting rond het complex MFC de Bogen al aangepast.

In MFC de Bogen (bij Zorgdat) is op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 een ontmoetingsavond voor de jeugd ingericht.

En wordt gekeken of een jongerenontmoetingspunt JOP een mogelijk alternatief kan zijn voor de jeugd om samen te komen (JOP zie foto).
De wijkvereniging is in gesprek met de winkeliersvereniging en gemeente om gezamenlijk een JOP aan te schaffen.
Met de gemeente, handhaving en politie wordt overlegd waar deze JOP binnen Drielanden dan zou kunnen worden geplaatst.

Dit onderwerp is inmiddels ook in de gemeenteraad besproken. De gemeente zal in oktober komen met een voorstel hoe de
jeugd kan worden voorzien van een locaties om samen te komen

 

 

Comments are closed.

X