Wijkvereniging | Resultaten & Actiepunten


Behaalde resultaten

Mede dankzij Wijkvereniging Drielanden zijn de afgelopen jaren onder meer de volgende resultaten bereikt ;

 • Trimparcours met 8 Fitnesstoestellen langs het parcours in de wijk Drielanden
 • Plantenbakken rondom het Triasplein
 • 2e kunstgrasveld in de wijk (Omniveld)
 • Sluiting- en verplaatsing (naar industrieterrein Lorentz) van de z.g. “gedoog parkeerplaats grote vrachtwagens” aan de Drielandendreef
 • Gehele wijk 30 km zone
 • Sportschool in Drielanden (3Landen Sport en Fysio)
 • Ontsluiting van de wijk
 • Het winkelcentrum
 • Het stadspark
 • Het Multifunctioneel Centrum
 • Buslijn 3
 • Inrichting van het grensgebied met de gemeente Ermelo (Groene Zoom)
 • Aankleding van het centrumgebied met bloemen, de z.g. “hanging baskets”
 • Verharding natuurlijk pad tussen Chopindreef en Rappad
 • Verplaatsing brievenbus kruising Drielandendreef/Tonselsedreef/Tubadreef
 • Spoorwegovergang c.q. tunnel nabij Weisteeg

Actiepunten

Korte termijn;

 • ​​​Geluidshinder en Fijnstof A28
 • Verkeersveiligheid in de wijk​​​​​​​​​​​​
 • Wijkgerichte Aanpak en Burgerkracht
 • Sportvelden (voor huisvesting van verenigingen)
 • Multifunctioneel Speelveld (kunstgras)

Lange termijn;

 • Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP)
 • Multi Functioneel Centrum dat breed bruikbaar is
 • Volkstuintjes
 • Trapveldje in de “Blauwe Long”
 • Ambulante handel nabij Triasplein (Visboer o.i.d.)
X