Wijkvereniging | Over Ons


Geschiedenis

De Wijkvereniging Drielanden is voortgekomen uit de Belangenvereniging Drielanden (opgericht 27 april 1989),
die de belangen heeft behartigd van de oorspronkelijke eigenaren van de grond, waar nu de wijk is- en wordt gebouwd.

De Belangenvereniging meende, na het beëindigen van hun taak (alle zaken van de oorspronkelijke bewoners waren
afgehandeld),
dat zij hun ervaring en contacten niet verloren zouden moeten laten gaan en deze over te dragen
aan de huidige bewoners van Drielanden.


Doel

Het Doel van de Wijkvereniging Drielanden is streven naar meer cohesie en contact binnen de wijk. Voor jong en oud.
Belangrijker echter nog is het in samenspraak met de bewoners van de wijk en in nauw- en intensief overleg met de Gemeente,
zorg dragen voor een veilige-, schone- en vooral ook plezierige wijk om te wonen.


X