Stentor vrijdag 2 november 2018


De gemeenteraad van Harderwijk heeft dat besloten. De extra drempel is opgeworpen om tegemoet te komen aan bezorgde
omwonenden in Drielanden, zegt initiatiefneemster Gerdien Morren van CDA Harderwijk.

Onrust

Het heeft veel moeite gekost om het project met de kleine huizen in Harderwijk daadwerkelijk van de grond te trekken.
De tiny houses zorgden voor onrust bij buurtbewoners in Drielanden. Zij vinden dat hun wijk verloedert met deze duurzame huisjes.

Vertraging

De protesten hebben niet geleid tot afstel. Wel is er soort vertragingsstrategie afgesproken.
Donderdagavond kwam het CDA in de gemeenteraad met een amendement, waarmee de tekst van het raadsvoorstel werd aangepast.
De proef mag pas doorgaan als er minimaal drie gegadigden gevonden zijn die meedoen.
Morren: ,,Omdat er geen voorschriften zijn hoe de huisjes er uit moeten zien, geeft dat onzekerheid voor de omwonenden.

Om aan hen tegemoet te komen is gekozen pas te starten als er drie gegadigden zijn.
Dan kan aan omwonenden in één keer worden gepresenteerd hoe het project er uitziet.’’

Geen riolering

De tiny houses in Harderwijk zijn huizen van maximaal 50 vierkante meter groot.
Ze zijn off-grid, dus niet aangesloten op elektriciteit, waterleiding en riolering.

Tot nu toe is er pas één serieuze kandidaat om de proef te gaan doen, het stel Jos en Chantal Greven.
Andere belangstellenden aarzelen, omdat de bewoners van Drielanden zo vijandig zijn.

Andere plek

De proef met de tiny houses duurt tien jaar. Afgesproken is nu dat de proef na vijf jaar wordt geëvalueerd, samen met de  buurtbewoners.
Indien nodig zal gekeken worden of tijdens de tweede termijn van vijf jaar de huisjes op een andere locatie neergezet moeten worden.

Het is de bedoeling dat de tiny houses volledig zelfvoorzienend zijn: ze wekken hun eigen stroom op, ze zamelen hun eigen water in en
verwerken hun eigen afval. Vergaand duurzaam dus.
GroenLinks, D66, VVD en SGP stemden toch tegen de tiny houses aan het Rappad, omdat ze de locatie verkeerd vinden.


Ronald van der Wal

Secretaris

Wijkvereniging Drielanden Harderwijk

Comments are closed.

X